KUVAYİ MİLLİYE

KUVAYI MİLLİYE 

         Kuvayı Milliye, Türk Kurtuluş Savaşı’nı yürüten ulusal direniş kuvvetlerine verilen isimdir. Milli Mücadele döneminde düzenli ordu kuruluncaya kadar düşmanı yıpratan, gerilla hizmetinde bulunan ve düzenli ordunun kurulmasına zemin hazırlayan milis kuvvetlerin genel adıdır.

         Kuvayı Milliye, Kurtuluş Savaşı döneminde ilk olarak Batı Anadolu Bölgesi’nde Yunanlılara karşı ortaya çıkmıştır. Türk tarihin en ağır antlaşması Mondros Ateşkes Antlaşması’yla ordunun terhis edilmesi ve hükümetin işgallere karşı silahlı direnişi önlemeye çalışması Türk milletinin bağımsızlığına büyük bir darbe olmuştur. Ancak halk düşman işgallerine karşı Kuvayı Milliye adı altında örgütlenerek ulusal direnişi başlatmıştır. Batı Anadolu’da oluşturulan Kuvayı Milliye, zamanla daha geniş bir alana yayıldı. Batı Anadolu’dan sonra güneyde de Fransızlara karşı Kuvayı Milliye birlikleri kurulmuştur. İlk Kuvayı Milliye Güney Cephesi’nde Dörtyol’da 19 Arlık 1918’de kurulmuştur. Güneydeki şehirlere ve köylere giren Fransız kuvvetlerine halk silahla direnmiş, yapılan çatışmalarda Fransızlara ağır kayıplar verdirerek bölgeden geri çekilmelerini sağlamışlardır.

         Trakya Bölgesi’nde de Yunan işgaline karşı Kuvayı Milliye birlikleri kurulmuştur. 1920 başlarında toplanan Edirne Kongresi sonucunda silahlı birlikler oluşturulmuştur. Bölgede I. Kolordu Komutanı Cafer Tayyar Paşa, görevinden alındıktan sonra da Mustafa Kemal Paşa’nın isteğiyle milli güçlere yardımda bulunmuştur.

           Kuvayı Milliye’nin kurulmasını isteyenler kadar istemeyenler de bulunmaktaydı. Kuvayı Milliye karşıtı gruplar, milli varlığa karşı cemiyetler kurmaya başlamışlardı. Bu cemiyetlerin amacı, ulusal direnişe engel olup işgal devletlerinin himayesine girmektir. Bu cemiyetlerden bazıları da padişaha ve halifeye bağlıydı. Milli varlığa karşı kurulan cemiyetlerden bazıları şunlardır: Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti, Kürt Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Bu cemiyetler Türk milletine ihanet ederek işgal devletlerine yardım ediyorlardı. Milli Mücadele’nin başkahramanı Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk’ta bu durum hakkında şunları söylemiştir:

  ’’ Bundan başka ülkenin her yanında Hıristiyan azınlıklar, özel istek ve amaçlarının elde edilmesi, devletin bir an önce çökmesi için, gizli açık, çaba harcıyorlar.

          Kuvayı Milliye’nin Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasındaki katkısı oldukça önemlidir. Dünya kamuoyunda Türk halkının Yunan işgalini sessizce karşıladığı fikrinin yerleşmesini önlemiş ve Yunan kuvvetlerinin ilk zamanlarda Anadolu’da rahatça ilerlemesine engel olup, Yunan ordularını her yerde rahatsız etmişlerdir.  Türk köylerini Rum ve Ermeni çetelerinin baskınlarından koruyup, bu çeteleri yok etmeyi başarmıştır. Kuvayı Milliye birlikleri Büyük Taarruz’dan önceki muharebelerin hemen hepsinde orduya yardımcı olarak savaşmıştır. Ayrıca düzenli ordunun kurulması için de zaman kazandırmıştır. Kuvayı Milliye’nin sağladığı yararlardan biri de Anadolu hareketini gerek İstanbul Hükümeti’ne gerekse dünyaya bir milli ayaklanma olarak göstermek olmuştur.

        

Kuvayı Milliye’nin sağladığı yararların yanı sıra zararları da bir hayli fazladır. Kuvayı Milliye halkı korkutmuş, yıldırmış, halktan zorla malzeme ve gıda maddesi sağlamış, halka çok kötü davranmıştır. Hemen her yerde terör havası estiren Kuvayı Milliye halk tarafından sevilmemiştir. Kuvayı Milliye’nin kumandanları çıkan ayaklanmaları kendi yöntemlerine göre bastırmaları ve ayaklananları kendi kurallarına göre cezalandırmaları, halkın milli mücadeleye karşı güvensizlik duymasına neden olmuştur. Dağınık ve düzensiz mücadele etmeleri, düzenli düşman ordularını durduracak güçten yoksun olmaları, işgalleri kesin olarak durduramamaları ve Anadolu’nun kesin olarak işgallerden kurtarılmak istenmesi Kuvayı Milliye’nin dağılmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda da 8 Ekim 1920’de ülkenin her tarafından gelen Kuvayı Milliye birliklerinin katılımıyla düzenli ordu kurulmuştur.

Reklamlar
%d blogcu bunu beğendi: